Visie

Onze kernwaarden

Een goed plan maken we door een zorgvuldige analyse van de vraag en aandacht voor de uitvoering van het ontwerp. Wij maken een atmosfeer die voort komt uit de parameters die de opgave bepalen. Met de paramaters; context / people en program puzzelen wij naar die oplossing die een meerwaarde genereerd in beleving en gebruik.

Context: in de breedste zin van het woord, een opgave gaat ook over de fysieke, de maatschappelijke, de historische en de financiële context.

People: staat voor de gebruiker, een ontwerp komt altijd samen met, of voor met hen tot stand.

Program: is de verwachting, de vraag van de opdrachtgever.

Een duurzaam project heeft een positieve invloed op de menselijke beleving, comfort, en geluk. Impact maken we door de opgave te zien in een groter geheel; wij maken een gezonde stad, een betere wereld waarbij thema’s als mobiliteit, gezondheid, cultuur en maatschappij een rol spelen. Anderzijds heeft een duurzaam project een zo laag mogelijke impact op het milieu door binnen de opgave na te denken over energie gebruik, flexibiliteit, circulair, water, groen en materiaal.

Image

Image

Onze competenties

Door vorm te geven aan de wereld om ons heen dragen we bij aan een duurzame samenleving. De architect is al lang niet meer de bouwheer of de artiest. Wij zijn onderdeel van al diegene die zich bezig houden met het gebouwde en niet gebouwde wat ons omringt.

Een mooi plan maken kan iedereen maar de analyse van de opgave en de uitvoering van een ontwerp, daar staat BLAUW architecten voor;

Creatief

Wij zijn creatief, kunnen de vraag achter de vraag beantwoorden met een creatieve oplossing. Met creativiteit geven we antwoorden op pragmatische vragen van een opgave. Door te schakelen tussen verschillende parameters ontstaat een meerwaarde. 

Concept denken

Een plek maak je niet alleen door een mooi gebouw. De plek of een gebruiker genereren vaak een identiteit. De basis van een vraag wordt veelal gevormd door financiële parameters of een business case. Wij maken door placemaking en rekenmodellen concepten op haalbaarheid inzichtelijk.

Proces

Samenwerken en integraal kijken naar de opgave doen een project slagen. Wij kunnen luisteren en organiseren. Wij krijgen energie van samenwerkingen en cross-overs door ontwerp- en bouwprocessen lopen. Hierbij werken we graag samen met adviseurs, bouwers en opdrachtgevers die vooruit willen en niet hangen aan een traditionele aanpak.

Innovatie

Toenemende schaarste van bouwmaterialen, arbeid en energie en vraagstukken over mobiliteit en vergrijzing vragen om slimme ontwerpen en gebouwen. Hierbij denken wij verder dan een bouwsysteem of tekensoftware. De gezonde stad heeft behoefte aan doordachte integrale plannen die impact hebben.

Mensenwerk 

De omschreven onderwerpen bepalen de ambitie en de meerwaarde die wij creëren binnen (en buiten) een opgave. Boven al drijft ons werk op mensen die er iets van willen maken! People driven architecture

Image

Image